Glavne teme

GLAVNE TEME I KONGRESA

 • Alergija i atopija
 • Vakcinacija i imunizacija
 • Sportska medicina i psihologija
 • Upotreba antibiotika i antimikrobna rezistenca
 • Ishrana i suplementacija
 • Laktacija, dojenje i mlečne formule
 • Radiološka zaštita i sigurnost pacijenata
 • Standardi rasta i razvoja dece


TEME I KONGRESA IUPP

 • Istorijski razvoj, značaj i uticaj ekologije za zdravlje dece
 • Budućnost farmakologije: izazovi i mogućnosti
 • Značaj upotrebe vode za organizam
 • Prevencija poremećaja vida u ranom dečjem uzrastu
 • Primarna, sekundarna i tercijalna prevencija
 • Perinatologija
 • Neonatologija
 • Endokrinologija
 • Pulmologija
 • Kardiologija
 • Neurologija
 • Nefrologija
 • Hirurgija
 • Dečja psihijatrija i medicinska psihologija
 • Stomatologija
 • Oftalmologija
 • Slobodne teme