Internacionalno Udruženje Preventivne Pedijatrije

1. KONGRES INTERNACIONALNOG UDRUŽENJA PREVENTIVNE PEDIJATRIJE 2020

Važno obaveštenje

Poštovane kolege, dragi prijatelji,

Nadamo se da je sve u redu sa vama, Vašom porodicom i kolegama i da ste zdravi.

Nakon procene trenutnih okolnosti  koje proizilaze iz trenutne epidemiološke krize u vezi sa pandemijom COVID-19, koja pogađa Srbiju i region, kao i ceo svet, sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da se pripreme za 1. Kongres Internacionalnog Udruženja Preventivne Pedijatrije – IUPP, koji treba da bude održan od 20. do 22. novembra 2020. u Master centru u Novom Sadu, nastavljaju po planu.

Sigurnost i dobrobit naših predavača i učesnika, kao i podrška svima koji su uključeni u organizaciju, su naši glavni prioriteti.

Shodno tome, Internacionalno Udruženje za Preventivnu Pedijatriju – IUPP, nastaviće da prati savete i informacije nadležnih stručnih i vladinih tela koja prate situaciju i redovno će informisati učesnike o svim relevantnim aspektima.

Zadovoljstvo nam je i da Vas obavestimo da naši timovi rade na svim aspektima pripreme kongresa u punom kapacitetu, pažljivo prateći pandemiju COVID-19 i sva dešavanja u vezi sa njom.

U skladu sa našim sveukupnim pristupom, trudićemo se da u okviru opštih tema Kongresa organizujemo kvalitetan naučni sadržaj i da ga predstavimo u atraktivnim formatima. Ovo će uključivati plenarna predavanja, tribine, okrugle stolove, radionice i druge forme, kako bi se osigurala dobra dinamika stručne razmene, aktivna interakcija sa učesnicima i mogućnost za diskusiju o najizazovnijim temama današnjice.

Uz potpuno novi svet online mogućnosti, koji naši timovi trenutno istražuju, bićemo otvoreni za različite opcije; održavanje standardnog Kongresa, uz lično prisustvo učesnika, realizaciju Online Kongresa, uz upotrebu Interneta, kao i za različite kombinaciju između ova dva modela, a sve u cilju obezbeđivanja najboljeg iskustva za sve uključene strane.

U svakoj opciji koju odaberemo, osnovni cilj će biti da se predavačima i učesnicima obezbedi mogućnost za komunikaciju i razmenu znanja sa velikim auditorijumima.

Svesni izuzetnog izazova koji predstavlja priprema i održavanje Kongresa ove veličine u vremenu nesigurnosti, istovremeno smo potpuno posvećeni uspehu ovog pionirskog događaja, 1. Kongresa IUPP-a.

Redovno ćemo Vas obaveštavati o najnovijim dešavanjima u vezi sa Kongresom, tako da možete očekivati nove informacije od Kongresnog sekretarijata u narednim nedeljama.

U ovim izuzetnim vremenima, uz nesigurnosti koje sa sobom nosi pandemija COVID-19 i sve njene posledice, želeli bismo da Vam u ime organizatora poželimo sve najbolje i podelimo optimizam koji ulažemo u organizovanje 1. Kongresa Internacionalnog Udruženja Preventivne Pedijatrije.

S poštovanjem,

U ime Organizacionog i Naučnog Odbora 1. Kongresa IUPP-a

Prof. dr Fahrija Skokić
Potpredsednik IUPP
Predsednik Naučnog odbora 1. Kongresa IUPP

Prof. dr Vladislav Vukomanović
Predsednik IUPP
Predsednik Organizacionog odbora 1. Kongresa IUPP